Có 3 kết quả :

Ao hình trái tim trên vùng cao Thèn Phàng (Xín Mần). Ảnh: Trường phong

Truyền thuyết và sự thật “ao tình yêu” trên núi

TP - “Ai đã từng đến Xín Mần (Hà Giang) mà chưa qua Thèn Phàng xem ao tình yêu trên núi thì coi như chưa đến Xín Mần” - lời một bài báo trên mạng kèm theo hình ảnh chiếc ao hình trái tim nổi bật giữa những thửa ruộng bậc thang đang mùa vàng rực khiến chúng tôi vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội lên tìm…