Có 5 kết quả :

Bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc UBND TPHCM

Bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc UBND TPHCM

TPO - UBND TPHCM đã bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Chánh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 12 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 12; ông Trần Việt Hà, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư và bà Nguyễn Võ Minh Thư, Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp (cùng thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM.