Tổng Giám đốc KBNN thăm và làm việc tại KBNN Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
Tiếp tục chương trình công tác năm 2022, đoàn công tác KBNN do Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân dẫn đầu, cùng đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Cục chuyên môn của KBNN trung ương đã kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ, giải đáp một số điểm vướng mắc phát sinh tại KBNN Hà Giang.

Làm việc với Đoàn công tác KBNN, Giám đốc KBNN Hà Giang Nguyễn Chí Vương trực tiếp báo cáo tình hình hoạt động của KBNN Hà Giang 7 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022.

Là một đơn vị chuyên môn đóng trên địa bàn, tỉnh miền núi vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, với không ít khó khăn, vất vả, song với sự nỗ lực quyết tâm vươn lên, KBNN Hà Giang luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Những kết quả hoạt động đó đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Tài chính, hệ thống KBNN, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tổng Giám đốc KBNN thăm và làm việc tại KBNN Hà Giang ảnh 1

Giám đốc KBNN Hà Giang Nguyễn Chí Vương báo cáo với Đoàn công tác

Điểm sáng trong cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa của hệ thống KBNN, đặc biệt về việc triển khai DVCTT là một giải pháp giao dịch điện tử giữa KBNN với các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) thích ứng an toàn, linh hoạt trên nền tảng CNTT vững chắc, qua đó giúp hệ thống KBNN duy trì hoạt động thông suốt, kiểm soát chi hiệu quả; đồng thời việc ủy quyền thu, chi tiền mặt cho các NHTM góp phần đảm bảo hoạt động của thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng với mục tiêu xây dựng Kho bạc ‘‘3 không’’, Không tiền mặt, Không khách hàng đến giao dịch, Không sử dụng chứng từ giấy, tạo cơ sở để hướng tới Kho bạc số trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở đó, KBNN Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, hỗ trợ kịp thời các đơn vị SDNS tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); đồng thời nhằm minh bạch trong công tác kiểm soát chi cũng như tiết kiệm được các chi phí hành chính đối với các đơn vị SDNS. Tính đến ngày 20/7/2022 đã có 100% các đơn SDNS tham gia giao dịch với KBNN thông qua cổng DVCTT KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các Tổ chức và Hội nghề nghiệp) tỷ lệ chứng từ điện tử đạt 99,76%.

Việc triển khai tốt DVCTT cho các đơn vị sử dụng NSNN, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn trong kiểm soát các khoản chi có mức độ rủi ro cao cũng như làm tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư XDCB.

Bên cạnh đó, việc thực hiện thu, chi không dùng tiền mặt tại KBNN đã được KBNN Hà Giang triển khai từ ngày 01/10/2021 trên toàn tỉnh cho đến nay đã đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra: Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của hệ thống KBNN. Theo đó, các khoản chi tiền mặt phát sinh tại KBNN Hà Giang đều được thực hiện rút tiền mặt tại trụ sở các Ngân hàng thương mại (NHTM) qua quy trình thanh toán song phương điện tử; toàn bộ các khoản thu bao gồm thu thuế, phí, lệ phí, thu khác người nộp tiền đã thực hiện nộp tại NHTM nơi KBNN Hà Giang mở tài khoản chuyên thu.

Đồng hành cùng sự phát triển, đổi mới đi lên của tỉnh Hà Giang

Vượt lên trên khó khăn vất vả, KBNN Hà Giang từng bước trưởng thành vững mạnh, làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa” cho ngành Tài chính địa phương, góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh.

Trong năm 2022, KBNN Hà Giang tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương, chương trình hành động của ngành để chỉ đạo KBNN các huyện, các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt hoạt động nghiệp vụ chuyên môn phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Theo đó, KBNN Hà Giang luôn tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ, ách tắc ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu NSNN;chủ động phối hợp với các cơ quan Tài chính, các cơ quan khối kinh tế tổng hợp, cấp có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện công tác phối hợp thu NSNN; đồng thời, việc phối hợp giữa KBNN Hà Giang với Cục Thuế tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho mọi đối tượng, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ thu đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Với những giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, KBNN tỉnh nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2022, tổng thu NSNN là: 9.707,4 tỷ đồng; đạt 69,6% kế hoạch năm Trung ương giao, đạt 65,9% kế hoạch năm địa phương giao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn: 1.106,4 tỷ đồng/2.800 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch địa phương giao và đạt 57,2% kế hoạch Trung ương giao.

Đồng thời, KBNN tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan Tài chính đảm bảo nguồn ngân sách và ưu tiên chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách; chi an ninh quốc phòng; chi lương và phụ cấp lương; chi cho y tế, giáo dục. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, KBNN Hà Giang tập trung giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo đúng quy định.

Cùng với đó, KBNN Hà Giang thực hiện đầy đủ và trình tự quy trình thanh toán liên kho bạc, thanh toán điện tử song phương và thanh toán liên ngân hàng theo đúng quy định. Rà soát, kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa KBNN và các hệ thống ngân hàng (NHTM và NHNN) đảm bảo khớp đúng số liệu giữa đơn vị kho bạc và ngân hàng, giữa số liệu kế toán và thanh toán. Theo đó, tổng chi NSNN đến 20/7/2022 là 6.380,7 tỷ đồng/11.067,2 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán giao...

Qua kết quả đạt được của KBNN Hà Giang, góp phần cùng toàn ngành Tài chính, hệ thống KBNN hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao; thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Giám đốc KBNN thăm và làm việc tại KBNN Hà Giang ảnh 2

Tổng Giám đốc KBNN ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của KBNN Hà Giang

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hiện vụ trọng tâm, các ý kiến đề xuất kiến nghị của một số lãnh đạo chủ chốt của KBNN Hà Giang, cũng như các ý kiến giải đáp của đại diện lãnh đạo của các đơn vị chuyên môn của KBNN Trung ương, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ kế cận, đặc biệt là cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc đề nghị KBNN Hà Giang cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

Một là, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và phối hợp với các sở, ban ngành trên địa bàn Tỉnh; thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quản lý, điều hành NSNN trên địa bàn, đặc biệt luôn là cầu nối trong việc phối hợp công tác điều hành ngân sách trên địa bàn và cầu nối phối hợp giữa KBNN Trung ương với các cơ quan địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hai là, tiếp tục quan tâm, chú trọng thường xuyên, liên tục đến công tác bảo đảm an ninh nghiệp vụ, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Quán triệt, chỉ đạo công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình nghiệp vụ, các chương trình ứng dụng, đặc biệt là các quy định về an toàn bảo mật; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN; từ đó nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng phục vụ của KBNN.

Ba là, trong bối cảnh hệ thống KBNN tiến hành cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số tổ chức thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, Tổng Giám đốc Trần Quân đã nhấn mạnh và yêu cầu KBNN địa phương chú trọng công tác đào tạo cán bộ kế cận, đặc biệt là cán bộ trẻ nhằm tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược cho hệ thống KBNN cũng như ngành Tài chính. Đối với những cán bộ chủ chốt, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đặc biệt trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời phải nhận thức đúng đắn về chủ trương chính sách của Đảng - Nhà nước và của ngành để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; trong đó nhất là các nội dung của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và chương trình hành động thực hiện Chiến lược để từ đó có được sự đồng thuận, thống nhất cũng như nhận được sự ủng hộ, đồng hành và chia sẻ của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền trong quá trình cải cách, hiện đại hóa./.

Tổng Giám đốc KBNN thăm và làm việc tại KBNN Hà Giang ảnh 3

Tổng Giám đốc KBNN thăm hỏi, động viên công chức KBNN Hà Giang

MỚI - NÓNG