Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh, cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội…

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị. 

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi và hào hùng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 45 năm Chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và chuẩn bị đón năm mới 2018, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen cả cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Đáng chú ý là các hoạt động khủng bố, vấn đề an ninh trên biển, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược "diễn biến hoà bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; nền kinh tế còn khó khăn, thiên tai, bão lũ xảy ra ở nhiều nơi…, đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, giành được nhiều kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Những kết quả, thành tích của năm 2017 đã được thể hiện rõ trong Báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng như phát biểu tham luận của các đồng chí, tôi chỉ nhấn mạnh mấy điểm:

Một là, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ; biên giới trên đất liền và trên biển được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đã tích cực, chủ động, chỉ đạo quyết liệt việc nghiên cứu, xây dựng các Dự thảo Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; đồng thời, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh Quyết tâm A. Đây là những nội dung lớn, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Hai là, Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Không ngừng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; phối hợp chặt chẽ với Công an trong việc tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn, trong đó đã bảo đảm tuyệt đối an toàn Hội nghị APEC 2017. Đồng thời, Quân đội là một lực lượng chủ lực trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn; giúp dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; qua đó phẩm chất và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục được toả sáng trong lòng nhân dân.

Ba là, các đồng chí đã có nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhất là, đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, sát thực tế chiến đấu, chú trọng nâng cao trình độ, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại, tổ chức bắn kiểm tra, bắn tên lửa của Hải quân, Phòng không - Không quân và bắn thử nghiệm của Tập đoàn Viễn thông Quân đội đạt kết quả tốt; tổ chức rất thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật với quy mô lớn, nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (cả trên trời, dưới đất). Qua đó khẳng định, Quân đội ta có đủ sức mạnh và khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Về tổ chức lực lượng và trang bị, các đồng chí đã chủ động chỉ đạo tổng kết các Nghị quyết của Bộ Chính trị và khẩn trương triển khai thực hiện các Kết luận về tổ chức lực lượng và Nghị quyết về trang bị cho Quân đội; có nhiều giải pháp chấn chỉnh tổ chức, biên chế, tiến hành sáp nhập, giải thể, điều chuyển..., theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác giáo dục - đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bốn là, đã tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nhận rõ đối tượng, đối tác; có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Đảng bộ Quân đội luôn đi đầu trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện được nêu trong Nghị quyết. Sau kiểm điểm, đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cam kết thực hiện Nghị quyết, coi trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất cao; trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội được tăng cường, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Năm là, công tác đối ngoại quốc phòng được chú trọng, đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, cả song phương và đa phương. Tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt trao đổi đoàn cấp cao, chủ động, tích cực tham gia vào khuôn khổ, cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ thảm hoạ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Duy trì tốt cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng với các nước, xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác. Vị thế của Quân đội ta trong ASEAN và quốc tế được nâng lên, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Như vậy, nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Để đạt được kết quả trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Các đồng chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ phức tạp, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong những năm qua. Những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đã đạt được của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Về những thiếu sót, khuyết điểm mà Báo cáo đã nêu, tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, Hội nghị cần tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang có khí thế mới, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao, cả trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, Quân đội phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt chú trọng mấy việc:

Một là, tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhất là các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược, kết luận, đề án, dự án quan trọng về quân sự, quốc phòng đã ban hành; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Từ đó, đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hai là, Quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước, nhất là trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu, bảo đảm vững chắc theo hướng: Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường phối hợp với Công an và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, trên biên giới, trên biển và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả phương án, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, ổn định đời sống và sản xuất.

Ba là, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, biên giới, biển, đảo... Đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch - đầu tư và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. Chỉ đạo cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Bốn là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đi đôi với đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế có khuyết điểm, tăng cường quản lý đất đai, với cách làm bài bản, chắc chắn, hiệu quả; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội. Phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với Quân đội.

Năm là, quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và xây dựng Quân đội ngày một vững mạnh. Chú trọng hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thực chất; tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương hiệu quả, sớm chuẩn bị cho các hội nghị quân sự, quốc phòng năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Triển khai thực hiện tốt Đề án Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc và tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng.

Tôi tin tưởng rằng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2018; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2018 - năm Mậu Tuất, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thi đua giành nhiều thắng lợi mới.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một lính canh đứng ngoài toà nhà nơi đặt văn phòng thông tin của NATO ở Mátxcơva. Ảnh: Getty Images

Nga đoạn tuyệt với NATO

TP - Nga thông báo sẽ dừng hoạt động của phái đoàn đại diện ở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi liên minh quân sự này trục xuất 8 người Nga với cáo buộc gián điệp. Quyết định này tiếp tục đánh dấu đà đi xuống trong quan hệ Đông - Tây vào giai đoạn căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.