Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật
TPO -Sáng 25 - 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với tập thể Ban TV tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng.

>Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng

>Đặc phái viên Tổng Bí thư chúc mừng thành công ĐH Đảng Trung Quốc

Tổng Bí thư biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá (năm 2001 đạt hơn 13,5% và năm nay dự kiến đạt 9,66%), phát huy được ưu thế về sản xuất nông nghiệp; văn hóa xã hội có bước phát triển, an ninh chính trị- xã hội ổn định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tăng cường phát hiện, dự báo, ban hành các chủ trương phù hợp trong từng thời điểm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân. Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã được triển khai nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư cho rằng việc kiểm điểm mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều quan trọng là khi đã thấy những yếu kém, khuyết điểm rồi thì phải sửa chữa, việc nào sửa được ngay thì làm ngay. Xây dựng đảng là giáo dục con người, rèn luyện đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, giữ nền nếp, kỷ cương, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, chống chủ nghĩa cá nhân, không xa rời dân, xa rời thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, tác dụng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn. Nếu ai không tự giác thực hiện thì phải kỷ luật. Trong mỗi người có thiện, ác, tốt xấu luôn luôn đấu tranh với nhau. Hôm nay mặt tốt nổi lên nếu chúng ta giáo dục tốt, tập thể tốt. Ngày mai không làm tốt thì có thể bị cạm bẫy, tiền tài cám dỗ là ta lại bị kéo xuống.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG