Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ ba để thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng 2021; xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025, để thông qua báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021; xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chu-tri-hoi-nghi-quan-uy-tw-lan-3/761211.vnp

Theo VietNamPlus
Tin liên quan