Tội phạm công nghệ cao người nước ngoài gia tăng

Hơn 400 người nước ngoài vi phạm luật pháp Việt Nam tính đến tháng 9/2019 trong đó tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng.