Có 4 kết quả :

Cuộc chiến giành viên kim cương 16 carat

Cuộc chiến giành viên kim cương 16 carat

Một tiệm cầm đồ ở Hong Kong lỡ mua viên kim cương nặng 16 carat và giờ đang nỗ lực vật lộn để giữ lại viên đá quý này, sau khi một cửa hàng kim hoàn ở London (Anh) nói rằng, họ mới là chủ nhân của viên kim cương đó.