Thủ tướng quyết định cắt giảm gần 300 tỷ đồng tại dự án dữ liệu dân cư

TPO - Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì kinh phí dành cho dự án này sẽ được cắt giảm gần 300 tỷ đồng.

Bộ Công an cho biết, sau khi xét tờ trình đề nghị của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2020 và thay thế Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án CSDL quốc gia về dân cư.

Theo quyết định trên, chủ đầu tư Dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thay vì Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an. Tổng mức đầu tư của Dự án sau thuế là hơn 3.085 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thay vì 3.367 tỷ đồng như quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2015 và thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2021.

Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện dự án của Bộ Công an cho thấy, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện quét được khoảng 80 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu).

Bên cạnh đó, các nội dung công việc quan trọng khác cũng đã được gấp rút thực hiện như: xây dựng dự thảo phương án nhập liệu CSDL quốc gia về dân cư; xây dựng hệ thống phần mềm, quy trình kết nối giữa hệ thống Căn cước công dân với hệ thống CSDL quốc gia về dân cư; rà soát, bố trí nhân lực tại công an các cấp, nhất là việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để phục vụ công tác triển khai dự án tại cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án CSDL quốc gia về dân cư diễn ra ngày 12/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an lưu các đơn vị trong quá trình tiến hành các bước thực hiện Dự án phải đảm bảo tiến độ, làm theo đúng quy định của pháp luật, không được chủ quan, nóng vội dẫn đến vi phạm và gây lãng phí. Thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên.

MỚI - NÓNG