Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin cho, dựa dẫm

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin cho, dựa dẫm
TPO - Thủ tướng đề nghị Bộ KH-ĐT tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin-cho, dựa dẫm; đồng thời chú trọng phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Bộ KH&ĐT (ngày 28/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý bộ cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định.

Trong đó đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam. Chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, rừng, biển, không khí, môi trường… phục vụ cho phát triển đất nước.

Khi thiết kế các cơ chế chính sách, Thủ tướng cho rằng cần quán triệt thông suốt quan điểm phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, trước mắt cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện cho phát triển các khu công nghiệp và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả và giao cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định và chịu trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần là một việc chỉ giao cho một người và một người làm nhiều việc. Xây dựng, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tăng cường cho thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, huy động nguồn lực, tạo cơ hội cho người dân và doanh nghiệp phát triển, giảm các bộ phận liên quan đến nhiệm vụ phân bổ nguồn lực, phân chia ngân sách, đầu tư công.

Phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng

Trong công tác quản lý, Thủ tướng lưu ý Bộ cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thiết kế công cụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát nguồn lực. Tập trung mạnh mẽ xây dựng thể chế, trong đó rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo về cơ chế, chính sách. Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp một cách khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bộ KH&ĐT cần tập trung nghiên cứu, tham mưu sử dụng nguồn lực đầu tư của Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tập trung cho các khâu đột phá chiến lược trên tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt các nguồn đầu tư khác. Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế; đổi mới tư duy sáng tạo dựa trên thực tiễn của đất nước, dự báo chiến lược, xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin-cho, dựa dẫm. Phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng; hội nhập sâu rộng nhưng có lộ trình, hiệu quả, bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, an ninh, công bằng và tiến bộ xã hội.

MỚI - NÓNG
Bình Thuận mở rộng thành phố Phan Thiết, di dời nhiều nhà máy
Bình Thuận mở rộng thành phố Phan Thiết, di dời nhiều nhà máy
TPO - Tỉnh Bình Thuận định hướng quy hoạch, mở rộng ra hướng biển và hoàn thành trước năm 2030. Đáng chú ý, Phan Thiết sẽ có tuyến đường ven biển từ phía Bắc (giáp xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình) đến phía Nam (giáp xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam), tạo tuyến đường kết nối khu vực ven biển thông suốt.