Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ PMU18 trong quý IV

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ PMU18 trong quý IV
TP - Sáng 13/10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên họp thứ 11 đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý III và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2009.

>> Bùi Tiến Dũng bị truy tố thêm tội tham ô

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng  - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, công tác PCTN trong thời gian qua tiếp tục được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN cần lập danh mục toàn bộ các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn để thường xuyên theo dõi và tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; không để tồn đọng, kéo dài.

Trong chỉ đạo, điều hành, các ngành, các cấp cần xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; luôn xác định công tác PCTN là một trọng tâm công tác lớn để kiểm điểm thực hiện theo định kỳ, hàng năm.

Thủ tướng cho rằng thuế, quản lý đất đai, chi tiêu công, đầu tư... là các lĩnh vực hết sức nhạy cảm, dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, đòi hỏi các cơ quan chức năng, các cấp, ngành cần đặc biệt coi trọng hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực này theo hướng công khai, minh bạch nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Vũ Tiến Chiến cho biết, trong quý IV/2009, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án kinh tế xảy ra tại PMU18 và cơ bản hoàn thành việc xử lý 17 vụ án tham nhũng nổi cộm khác 

MỚI - NÓNG