Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ vào nhu cầu công tác, Trung tâm cần tuyển viên chức vào làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm và theo quy định của chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo quy định.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cụ thể.

- Đối với người dự tuyển yêu cầu không có dị tật về hình thể, không nói ngọng, nói lắp.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Ưu tiên người có hộ khẩu tại tỉnh Nam Đinh và các Tỉnh lân cân.

Không thuộc một trong các trường hợp sau: mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:

Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng. Cụ thể như sau:

2.1 Đối với giáo viên:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

- Tốt nghiệp các trường sư phạm hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo    quy định.

- Có trình độ Ngoại ngữ Bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc tương đương trở lên; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc tương đương trở lên (áp dụng đối với người dự tuyển tốt nghiệp đại học trở lên).

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học được quy đổi trình độ tương đương theo quy định.

2.2 Đối với chuyên viên tư vấn:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Giáo viên dạy nghề: 04 người (01 giáo viên cơ khí động lực, 01 giáo viên mộc dân dụng; 01 giáo viên tin học; 01 giáo viên mỹ thuật;).

2. Chuyên viên tư vấn: 02 người

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo Mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Hai ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào một phong bì đựng riêng có kích thước 250x340x5mm theo quy định.

2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 18/11/2019 (theo giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên: Số 6 đường Giải Phóng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Đinh, tỉnh Nam Định; Số điện thoại: 02283.843018 - 094.665.8974 (A.Hải).

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người, nộp cùng hồ sơ dự tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức,            viên chức).

(Lưu ý: không trả lại hồ sơ không trúng tuyển)

IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển gồm 02 vòng:

1. Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 19/11/2019 đến 22/11/2019.

- Những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển sẽ được nhận thông báo triệu tập tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

- Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tùy theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 04/12/2019 đến 06/12/2019.

TRUNG TÂM

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm