Có 4 kết quả :

Xuống làm nông dân

Xuống làm nông dân

TP - Sau buổi chầu cuối năm Rắn, trăm sự vạn sự cũng ổn. Nam Tào, Bắc Đẩu tiên lượng bẩm tấu với Ngọc Hoàng rằng, thiên thời địa lợi nhân hòa, năm Ngựa này cứ thế thong dong, bệ hạ cứ kê cao gối ngủ…