Thi viết 'Tôi chọn nghề' và dựng phim về giáo dục nghề nghiệp

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Quân phát động 2 cuộc thi để nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục nghề nghiệp.
Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Quân phát động 2 cuộc thi để nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục nghề nghiệp.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề” lần II, và Cuộc thi Video “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn học nghề.

Mục đích của 2 Cuộc thi nhằm tăng cường nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, quảng bá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp đặc biệt là thông điệp “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”.

Đồng thời, qua cuộc thi khuyến khích và thúc đẩy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các học sinh, sinh viên, các nhà báo và mọi người dân tham gia truyền thông về giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền, cổ vũ cho những bạn trẻ mạnh dạn theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giới thiệu hình ảnh các cá nhân đã thành công khi lựa chọn Giáo dục nghề nghiệp; giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh và xã hội tìm hiểu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về ngành nghề, nghề nghiệp để có lựa chọn đúng đắn, theo đúng sở thích, đam mê nghề nghiệp.

Với Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề”, các bài viết kể về những câu chuyện, suy nghĩ có thật về chọn nghề, chọn giáo dục nghề nghiệp của cá nhân, nhân vật khi xã hội vẫn coi trọng con đường đại học. Tình yêu nghề nghiệp, những thành công của các nhân vật, cá nhân khi lựa chọn học nghề, giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp là con đường dẫn đến thành công, tương lai tươi sáng…

Thời gian gửi bài dự thi đến hết ngày 29/2/2020.

Với Cuộc thi Video clip “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai” . Nội dung của các tác phẩm dự thi phản ánh, giới thiệu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giới thiệu, mô tả các ngành nghề cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang trực tiếp đào tạo.

Thời gian nhận sản phẩm dự thi hết ngày 29/2/2020.

Cơ cấu giải thưởng của mỗi cuộc thi gồm 1 Giải Nhất,  1 Giải Nhì , 1 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích.

MỚI - NÓNG