Có 2 kết quả :

Khu vực phía Tây Hà Nội phát triển đồng bộ, hiện đại đặc biệt là hạ tầng giao thông

Hạ tầng đồng bộ - Lợi thế của các dự án phía Tây thủ đô

Khoảng 10 năm trở lại đây, khu vực phía Tây Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt do sự phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đặc biệt tạo nên sự kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm Thủ đô. Hiệu ứng tất yếu của sự phát triển đồng bộ hạ tầng là giá bán các dự án tại khu vực này không ngừng tăng lên.