Có 12 kết quả :

Chìa khóa giúp Danh Khôi liên tục giữ sóng thị trường

Chìa khóa giúp Danh Khôi liên tục giữ sóng thị trường

Giữa một năm 2020 đầy biến động với các doanh nghiệp bất động sản, Danh Khôi lại ngược dòng khi thành công với 6 dự án liên tục cung cấp ra thị trường. Những kết quả tích cực trong hoạt động bán hàng là minh chứng cho các dòng sản phẩm của Tập đoàn đã đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, có thời gian triển khai nhanh chóng, có giá trị tối ưu về đầu tư, khai thác và sử dụng lâu dài.