Có 3 kết quả :

Singapore.

Thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới?

TP - Theo báo cáo mới được công bố của tổ chức Economist Intelligence Unit, Singapore là thành phố đất đỏ nhất thế giới đối với việc ăn ở của người nước ngoài. Kết luận này được đưa ra sau khi xem xét giá cả 160 loại hàng hoá và dịch vụ như: thực phẩm, quần áo, hàng hoá gia dụng, mỹ phẩm…