Thanh niên tình nguyện hè 2022: 1 chương trình, 4 chiến dịch

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 sẽ hướng tới 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; 33 làng thanh niên lập nghiệp; các đảo thanh niên; các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống…
Thanh niên tình nguyện hè 2022: 1 chương trình, 4 chiến dịch ảnh 1
Thanh niên tình nguyện hè 2022: 1 chương trình, 4 chiến dịch ảnh 2
Thanh niên tình nguyện hè 2022: 1 chương trình, 4 chiến dịch ảnh 3
Thanh niên tình nguyện hè 2022: 1 chương trình, 4 chiến dịch ảnh 4
Thanh niên tình nguyện hè 2022: 1 chương trình, 4 chiến dịch ảnh 5
Tin liên quan