Thả phao khoanh 9 tàu chìm trong bão Damrey, ngăn dầu tràn

Tỉnh Bình Định cho các đơn vị hút dầu từ các tàu hàng bị chìm ở biển Quy Nhơn trong bão Damrey, trước khi có phương án trục vớt.