Tất cả học sinh, sinh viên phải hát đúng Quốc ca

Tất cả học sinh, sinh viên phải hát đúng Quốc ca
TP - Theo chỉ thị số 1537/CT – BGDĐT mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành, các tổ chức Đoàn, Đội, Hội Sinh viên cũng như các tổ chức đoàn thể khác trong các nhà trường phải cho học sinh sinh viên tập hát Quốc ca, đảm bảo 100% học sinh sinh viên hát đúng nhạc và lời Quốc ca.

Trẻ mầm non cũng phải được tạo điều kiện để được nghe Quốc ca thường xuyên. Chỉ thị cũng yêu cầu tại lễ Chào cờ Tổ quốc ở các nhà trường, tất cả cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên phải hát Quốc ca.

Chỉ thị 1537 còn đưa ra bảy nội dung khác yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo phải thực hiện nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh sinh viên. Giám đốc Sở GD&ĐT và thủ trưởng các đơn vị đào tạo phải có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/6 hằng năm.

MỚI - NÓNG