Tại sao con người thường bị gù lưng khi già đi?

Khi già đi, con người thường bị loãng xương, các đốt sống cũng yếu, không giữ được lưng thẳng, gây ra chứng gù lưng.  

Có thể bạn quan tâm