Có 5 kết quả :

Dáng xấu – Nguyên nhân từ đâu?

Dáng xấu – Nguyên nhân từ đâu?

TPO - Mọi người ít nhận thấy dáng đẹp quan trọng đến mức nào và thường xem nhẹ việc điều chỉnh dáng của mình. Dáng xấu dẫn đến tổn hại về thể chất - trực tiếp gây đau lưng, cổ và một số bệnh khác.