Có 4 kết quả :

6.000 trang web Trung Quốc bị Mỹ kiểm soát?

6.000 trang web Trung Quốc bị Mỹ kiểm soát?

Ông Hoang Cheng Qing, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp và Đội Kỹ thuật ứng cứu khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNERT/CC), cho biết trong số các trang web của Trung Quốc bị tấn công trong 6 tháng đầu năm nay, có tới 48,8% bị các địa chỉ IP ở nước ngoài kiểm soát.