Có 1 kết quả :

Kinh tế xanh và động lực tăng trưởng mới cho Tây Nguyên

Kinh tế xanh và động lực tăng trưởng mới cho Tây Nguyên

Thoả thuận hợp tác phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại Việt Nam giữa tập đoàn dược phẩm Sabinsa của Ấn Độ và tập đoàn Tân Thành Holdings , đơn vị quản lý quỹ đất hơn 30.000ha trải khắp Tây Nguyên, có thể là bước khởi đầu chiến lược thúc đẩy kinh tế xanh phát triển tại Tây Nguyên.