Có 1 kết quả :

Đối thoại của GS Ngô Bảo Châu với GS Mỹ

Đối thoại của GS Ngô Bảo Châu với GS Mỹ

TP - Tạp chí The Mathematical Intelligencer (Mỹ) số ra gần đây đăng bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu của tác giả Neal Koblitz, một giáo sư Toán ở ĐH Washington, đề cập nhiều nội dung thú vị liên quan tới giáo dục, đào tạo và nghiên cứu toán học ở Việt Nam.