Có 4 kết quả :

Chế biến các món nhậu Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Huy

Lai rai xứ nhậu

TP - Vui nhậu. Buồn cũng lai rai. Hội hè, tổng kết ra quán nhậu. Không có lý do gì thì bỗng dưng muốn nhậu ! Người ta đồ rằng Đà Nẵng là xứ nhậu nhất nhì cả nước, quán nhậu nhiều hơn cả… cột đèn đường