Sức mạnh của 'linh miêu' Lynx 120

Lynx 120 chính là biến thể hỏa lực mạnh của dòng xe chiến đấu KF41, dòng xe chiến đấu hiện đại của Đức đang được đánh giá sẽ định nghĩa lại xe chiến đấu bộ binh hiện đại.

Có thể bạn quan tâm