Có 1 kết quả :

Sạt lở khu vực thủy điện Nậm Mô (Nghệ An)

Sạt lở khu vực thủy điện Nậm Mô (Nghệ An)

Sau đợt lũ lụt từ hai cơn bão kép số 3 và 4, khu vực thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra sạt lở. Điểm sạt lở cách chân đập thủy điện khoảng 100 m, nhiều hàm ếch lớn ăn sâu vào bờ.