Có 1 kết quả :

TPHCM đề xuất sáp nhập 3 quận, 19 phường

TPHCM đề xuất sáp nhập 3 quận, 19 phường

TPO - Sở Nội vụ TPHCM đề xuất giữ nguyên phương án sắp xếp đối với 19 đơn vị hành chính cấp phường như trước đây và bổ sung việc sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức hình thành đơn vị hành chính là thành phố (tạm gọi là thành phố phía Đông) trực thuộc TPHCM.