Sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
TPO - Những đảng viên có vi phạm như suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sau 12 tháng được giáo dục, giúp đỡ mà không có tiến bộ sẽ bị xem xét đưa ra khỏi Đảng.

Không lợi dụng để trù dập đảng viên vì động cơ cá nhân

Ban Tổ chức T.Ư vừa ban hành Hướng dẫn số 02 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Việc ban hành quy định này nhằm thống nhất tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để làm trong sạch đội ngũ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên duy trì kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Hướng dẫn yêu cầu việc sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng phải thực hiện thường xuyên; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch; tuyệt đối không được thành kiến hoặc lợi dụng để trù dập đảng viên vì động cơ cá nhân.

Giáo dục mà không tiến bộ sẽ xem xét đưa ra khỏi Đảng

Về tiêu chí phát hiện đảng viên có vi phạm cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng, theo Hướng dẫn đó là những đảng viên có vi phạm chưa đến mức phải xóa tên hoặc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Cụ thể như: Đảng viên hai năm liền bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật đảng hoặc pháp luật Nhà nước đã bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật ức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, giáng chức, cách chức, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật lại tiếp tục có vi phạm.

Đảng viên qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoặc qua kiểm tra, giám sát, cấp có thẩm quyền kết luận có suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc vi phạm về đạo đức, lối sống.

Những đảng viên vi phạm các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương hoặc những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm hoặc có uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú mà cấp ủy có thẩm quyền đã kết luận, làm ảnh hưởng xâu đến uy tín của Đảng và tổ chức đảng nơi sinh hoạt.

Những trường hợp trên sau 12 tháng được giáo dục, giúp đỡ mà qua bỏ phiếu kín của chi bộ nếu có từ 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên bỏ phiếu đề nghị xem xét đưa ra khỏi Đảng thì chi bộ ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đề nghị của cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp huyện và tương đương chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp thẩm tra, xác minh, kết luận về vi phạm của từng đảng viên. Căn cứ kết luận thẩm tra, xác minh về vi phạm của từng đảng viên, cấp ủy cấp huyện và tương đương xem xét, quyết định xóa tên hoặc kỷ luật đảng viên bằng hình thức khai trừ theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

MỚI - NÓNG