Có 3 kết quả :

Sẽ kỷ luật nhiều hiệu trưởng

Sẽ kỷ luật nhiều hiệu trưởng

TP - Hiệu trưởng các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) vi phạm trong chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử lý kỷ luật. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin này tại buổi công bố kết quả thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, ngày 28-12.