Có 2 kết quả :

Rối loạn chức năng tình dục nữ

Rối loạn chức năng tình dục nữ

Rối loạn chức năng tình dục nữ! Mong muốn tình dục thấp hoặc không có, không thể duy trì kích thích hoặc không thể đánh thức mặc dù có mong muốn tình dục, không thể trải nghiệm cực khoái, đau khi quan hệ tình dục...