Robot biến hình thành ô tô như trong phim

 Những con robot biến thành ô tô như trong bộ phim “Robot biến hình” của Hollywood không còn là sản phẩm của trí tưởng tượng

Có thể bạn quan tâm