Có 8 kết quả :

Nghề... dọn chuồng rắn độc

Nghề... dọn chuồng rắn độc

TPO - Indiana Jones, một nhân viên của vườn thú ở Đông Nam Á đã khiến người tham quan “rùng mình” khi anh làm nghề được cho là “nguy hiểm nhât thế giới” - dọn vệ sinh chuồng rắn độc.