Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII: Quy định rõ hơn trách nhiệm của người đề cử

Hội nghị Trung ương 15
Hội nghị Trung ương 15
TPO - Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

 Những điểm mới trong quy chế bầu cử

Trao đổi với báo chí về dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng có những điểm mới như thế nào, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XIII đã được Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XII, nghiên cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình, bối cảnh của Đại hội XIII và thực tế hiện nay.

Theo ông Bình, quá trình xây dựng dự thảo 2 Quy chế Đại hội XIII đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến những nội dung khó, phát sinh trong thực tế. Dự thảo 2 Quy chế Đại hội XIII đã được xin ý kiến nhiều lần của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII: Quy định rõ hơn trách nhiệm của người đề cử ảnh 1 Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Cụ thể, ông Bình cho hay, Quy chế bầu cử Đại hội XIII có bố cục gồm 5 chương và 24 điều (như Quy chế Đại hội XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh là được áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo đó, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là: Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Thứ hai, là sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp.

Thứ ba là việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của Đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của đại biểu

Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII: Quy định rõ hơn trách nhiệm của người đề cử ảnh 2 Đại hội Đảng XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 (ảnh Mạnh Thắng)

 Về Quy chế làm việc của Đại hội XIII, ông Bình cho biết có bố cục gồm 6 chương 16 điều (tăng 1 điều so với Quy chế làm việc Đại hội XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Gồm các hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa đương nhiệm, đại biểu dự Đại hội, các đoàn đại biểu và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Cho biết rõ hơn về những điểm mới, ông Bình cho biết, Quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Đại hội. Bên cạnh đó, quy định rõ hơn trách nhiệm của đồng chí Trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ của Ban thầm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch bệnh COVID-19

MỚI - NÓNG