Quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN nhấn mạnh, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và gần 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cả nước đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được một số kết quả có tính đột phá, có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thành tựu chung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống nhân dân…

Quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới ảnh 1

Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện còn tồn tại, hạn chế. Hội thảo là dịp để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân...

Quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới ảnh 2

Tại Hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đã tập trung trao đổi, phân tích những nhóm nội dung cơ bản liên quan đến cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Thực trạng của việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới ảnh 3

Căn cứ các mục tiêu cụ thể về nguồn nhân lực, nguồn vật lực và nguồn tài lực đã được đề ra trong Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; để chuẩn bị tốt dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế, cần hệ thống các giải pháp đồng bộ, trong đó trước mắt cần tập trung vào những giải pháp cơ bản đó là: Kiến tạo thể chế, chính sách về dữ liệu; khai thác, sử dụng và tận dụng dữ liệu để kiến tạo phát triển kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu và các doanh nghiệp dữ liệu; và hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực.

Quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới ảnh 4

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, các ý kiến tại hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế khuyết điểm sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW gắn với 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp về mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đối với từng nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) gắn với các mốc thời gian đến năm 2025, năm 2035 và năm 2045 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nhằm quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trong tình hình mới…

Chương trình có sự tham gia đồng hành của: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

MỚI - NÓNG
Hà Nội cần khoảng 43.000 tỷ đồng để chuyển đổi sang xe buýt năng lượng xanh
Hà Nội cần khoảng 43.000 tỷ đồng để chuyển đổi sang xe buýt năng lượng xanh
TPO - Theo dự thảo Đề án “Phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố", Hà Nội dự kiến cần khoảng hơn 43.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ nay đến 2033 để chuyển đổi hệ thống xe buýt hiện nay sang xe buýt sử dụng năng lượng xanh.