Có 2 kết quả :

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra tình hình vận hành tại TBA 500kV Dốc Sỏi

PTC2 nỗ lực đảm bảo vận hành lưới truyền tải trước sự tàn phá của bão số 9

Bão số 9 với cấp độ gió 17 đổ bộ vào miền Trung – Tây Nguyên với sức tàn phá khủng khiếp. Cơn bão số đã đổ bộ vào đất liền để lại hậu quả rất lớn cho nhân dân các tỉnh thành duyên hải miền Trung từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Trong đó lưới truyền điện của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) quản lý cũng chịu ảnh hưởng rất lớn tại Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Kon Tum.