Có 5 kết quả :

Công ty Phú Hồng Thịnh bàn giao chủ quyền đất cho khách hàng sau 4 tháng triển khai cơ sở hạ tầng

Phú Hồng Thịnh khẳng định vị thế, uy tín trong làng BĐS Bình Dương

Là một doanh nghiệp có trụ sở đóng tại tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh có chức năng hoạt động chính là trực tiếp đầu tư phát triển các dự án bất động sản; sàn giao dịch bất động sản và xây dựng. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay Phú Hồng Thịnh ngày càng khẳng định uy tín của mình trên thị trường BĐS Bình Dương.