Phòng không Saudi Arabia đánh chặn thành công tên lửa của Houthi

Phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn một số tên lửa đạn đạo được cho là bắn từ phía Yemen.