Có 4 kết quả :

Nhà đất phát mãi tăng mạnh

Nhà đất phát mãi tăng mạnh

Lượng nhà đất đăng ký bán theo diện phát mãi đang tràn ngập ở các trung tâm môi giới với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, tuy nhiên không được mặn mà chào đón vì khách sợ rủi ro.