Có 1 kết quả :

Căn hộ 25m2 sẽ được đưa vào thực tế từ ngày 1/7 tơi.

Bộ Xây dựng cho phép căn hộ 25m2

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 đối với dự án nhà ở thương mại.