Ông Nguyễn Hữu Chiến làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 16/12, tại Hội nghị lần thứ 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, đã tiến hành hiệp thương bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh này.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn đã đọc tờ trình về việc kiện toàn thay thế Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 20219-2024, cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo đó, 100% ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn đã hiệp thương, bầu ông Nguyễn Hữu Chiến, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn khóa XIV.

Trước đó, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có quyết định điều động ông Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn (từ ngày 20/11/2021) để giới thiệu hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Thường trực và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Chiến (sinh năm 1972, Kỹ sư Lâm nghiệp), đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác lãnh đạo tại: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn); Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Chiến thay vị trí của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Lạng Sơn vừa được Tỉnh ủy Lạng Sơn điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố Lạng Sơn và được bầu làm Phó Chủ tịch thành phố Lạng Sơn.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn cũng thông báo về việc chọn cử bà Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn tham gia Ủy ban MTTQVN tỉnh với vài trò đại diện cho Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn; bà Hoàng Thúy Duyên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, tham gia Ủy viên MTTQVN tỉnh với vai trò chuyên gia một số lĩnh vực công tác liên quan đến hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Bà Đinh Thị Anh Thư và bà Hoàng Thúy Duyên thay thế nhiệm vụ của ông Nguyễn Tuấn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn và bà Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG