Ông Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Tô Huy Rứa tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, nhất trí và sự hỗ trợ của tập thể các địa phương, đơn vị cùng với nỗ lực phấn đấu của bản thân, đồng chí Trương Quang Nghĩa và đồng chí Bùi Văn Cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Theo Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG