Nuôi ngựa bạch giúp dân xã nghèo xây nhà, mua ôtô

Nuôi thả những con ngựa bạch trên đồng cỏ ở Lạng Sơn, người dân xã Hữu Kiên, Chi Lăng có cuộc sống ổn định hơn.