Có 3 kết quả :

Anh Phương cho công ăn.

Nuôi chim công thành tỷ phú

TP - Vào Tây Nguyên lập nghiệp qua nhiều nghề vẫn nghèo, từ khi chuyển sang nuôi chim công bán cho các vườn thú, đại gia và những người chơi chim cảnh, anh Trần Văn Phương, Đắk Lắk mới thắng lớn, lợi nhuận mỗi năm cả tỷ đồng.