Có 10 kết quả :

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40

NSƯT Hoàng Hải: Đàn ông thời trẻ áp lực mưu sinh, nuối tiếc sức khỏe khi ngoài 40

Áp lực kiếm tiền, áp lực thành công, áp lực phải chăm lo cho gia đình… và rất nhiều áp lực khác khiến đàn ông ở cái thời “sức dài vai rộng” đều đặt những điều này làm thước đo cho “thành công”. Thế nhưng, bởi thời trẻ mải phấn đấu cho công việc để rồi khi nhìn lại mới hiểu rằng “sức khỏe” mới là tài sản lớn nhất.