Có 1 kết quả :

'Nón chống dịch' hút khách

'Nón chống dịch' hút khách

Người dân tìm mua chiếc nón có gắn tấm nhựa che mặt với giá khoảng 90.000 đồng để hạn chế giọt bắn khi tiếp xúc, trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục lây lan.