Nơi sửa chữa vũ khí của quân đội

Công nhân làm việc tại phân xưởng sửa chữa vũ khí bộ binh, thuộc Quân khu 7 được đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.