Có 9 kết quả :

So sánh nguyên lý của nỏ thần với công nghệ vũ khí hiện đại. Ảnh: NVCC

Nỏ thần không chỉ là truyền thuyết

TP - Thử nghiệm thành công nỏ thần bắn một phát 9 mũi tên, kỹ sư Vũ Đình Thanh liền chế chiếc nỏ bắn 30, thậm chí 300 mũi tên. Nhà sáng chế này đang nỗ lực chứng minh chuyện nỏ thần An Dương Vương không chỉ là truyền thuyết.
Phát hiện binh khí trân quý của Tần Thủy Hoàng

Phát hiện binh khí trân quý của Tần Thủy Hoàng

TPO - Sử sách ghi chép rằng đời Tần, người Trung Quốc đã phát minh ra loại cung nỏ liên châu. Giai thoại cũng cho rằng lăng mộ Tần Thủy Hoàng có lắp đặt những máy bắn tên tự động. Nhưng tới ngày nay, người ta mới được tận thấy cung nỏ của thời Tần Thủy Hoàng.