Có 1 kết quả :

10 năm và những bước tiến vượt bậc

10 năm và những bước tiến vượt bậc

Việc triển khai Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội tại một số thời điểm nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 và thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nguy cơ nghèo và tái nghèo luôn rình rập, khiến tín dụng chính sách xã hội cũng cần có những bước chuyển mới cả về nguồn lực và phương thức hỗ trợ.